Trang chủ arrow Thực đơn hằng ngày arrow Xà lách trộn cà chua
Sản phẩm
Thực đơn cho bệnh tiểu đường (23) Thực đơn cho bệnh tim mạch - CHA (26) Thực đơn cho bệnh yếu sinh lý (14) Thực đơn bà mẹ mang thai ,cho con bú (28) Thực đơn cho em bé (8) Thực đơn cho bệnh phong thấp (13) Thực đơn cho bệnh dạ dày (8) Thực đơn với phẫu thuật (15) Thực đơn bồi bổ sức khỏe (36)

Tất cả sản phẩm


Tìm kiếm mở rộng
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Tin tức
Trang chủ
Tin trong nước
Tin thế giới
Sức khỏe & Đời sống
Hôn nhân & Gia đình
Thời trang & Làm đẹp
Mẹo vặt nội trợ
Thông tin cho bà mẹ mang thai và cho con bú
Thông tin bệnh tiểu đường
Thông tin bệnh tim mạch - Cao huyết áp
Thông tin cho bệnh yếu sinh lý
Thông tin cho bé yêu
Thông tin cho bệnh phong thấp
Thông tin cho bệnh dạ dày
Top 10 sản phẩm
01 Gà ác tiềm sâm, táo, sơn dược
02 Bồ câu nguyên con nấu cháo đậu xanh
03 Bồ câu nguyên con tiềm hạt sen
04 Bồ câu tiềm hạt sen nước cốt gà
05 Cháo bồ câu nguyên con
06 Gan lợn ninh thung dung
07 Gà ác tiềm bào ngư nước cốt gà
08 Gà ác tiềm sâm tươi
09 Súp óc heo
10 Thịt dê nhục thung dung
Mục tin RSS
All-In-One New/Featured/TopTen/Random Products Module
  Mới 
New
Top 
Top Ten
Special 
Special
Random 
Random
 
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Gà ác nướng mật ong
Gà ác nướng mật ong
VND 60.000Bồ câu tiềm sâm
Bồ câu tiềm sâm
VND 230.000Manufacturer Module


VirtueMart Search Module

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang rỗng.
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Thực đơn hằng ngày arrow Xà lách trộn cà chuaXà lách trộn cà chua


Giá cho mỗi loại (piece): VND 26.000


a. Vaät lieäu:
            - 300g rau xaø laùch Ñaø Laït
            - 200g caø chua chín ñoû
            - 1 cuû haønh taây
            - 100g thòt boø meàm
            - Gia vò
b. Quy trình:
Chuaån bò:
            - Rau xaø laùch laøm saïch, ñeå raùo nöôùc.
            - Caø chua choïn traùi chín ñoû nhöng coøn cöùng, caét hình muùi cam.
            - Haønh taây caét moûng, xoùc vôùi moät chuùt daám ñöôøng.
Thöïc hieän:
            - Cho moät chuùt daàu aên vaøo chaûo, daàu noùng, xaøo caø chua, neâm nöôùc maém ñöôøng cho vöøa aên.
            - Xaøo cho ñeán khi caø chua chín meàm nhöng khoâng naùt, ñeå thaät nguoäi.
            - Troän xaø laùch vôùi caø chua, xuùc rau ra ñóa, treân ñeå haønh taây.
            - Ñaây laø moät moùn troän raát ñaäm ñaø, deã aên, khoâng phaûi laø moùn rau xaø laùch troän daàu daám. 


Đánh giá của khách hàng:

Chưa có lời đánh giá nào về sản phẩm này
Vui lòng đăng nhập để đánh giá sản phẩm.

Sản phẩm bán chạy
Scroll Products
Táo hầm thịt thỏ
Táo hầm thịt thỏ
VND 64.000Canh thịt bò nấu thơm
Canh thịt bò nấu thơm
VND 18.500Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000Đậu hủ nhồi thịt, sốt cà
Đậu hủ nhồi thịt, sốt cà
VND 26.000Gà ác ( 2 con ) , đương quy
Gà ác ( 2 con ) , đương quy
VND 120.000Sản phẩm mới
Bồ câu tiềm thuốc
Bồ câu tiềm thuốc
VND 120.000


Bồ câu chưng ngũ vị
Bồ câu chưng ngũ vị
VND 150.000


Bình chọn
Ý kiến của bạn về dịch vụ của chúng tôi ?